Milí rodičia, predškoláci,

z verejne dostupných zdrojov Vám a Vašim deťom ponúkame sériu cvičení, ktoré pre širokú verejnosť pripravilo a spracovalo Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín/CPPPaP/.

1. SÉRIA: obsahuje rôzne cvičenia a hry, so zameraním na rozvoj zrakového vnímania, zrakovej pozornosti, sluchového vnímania a sluchovej pozornosti:

1. SÉRIA POZORNOSŤ A VNÍMANIE

2. SÉRIA: obsahuje rôzne cvičenia a hry, so zameraním na zapamätanie videného; zapamätanie počutého; na rozvoj spájania zrakových, sluchových a pohybových vnemov a ponúkame tiež cvičenia na rozvoj pochopenia a osvojenia si princípu postupnosti a následnosti:

2. SÉRIA PAMÄŤ, ZRAK,SLUCH, POHYB

3. SÉRIA: obsahuje rôzne cvičenia a hry, so zameraním na rozvoj koordinácie úst pri hovorení; koordinácie ruky a oka, na rozvoj vnímania vlastného tela a priestoru a tiež cvičenia na rozvoj matematických predstáv:

3. SÉRIA MAT.PREDSTAVY, MOTORIKA REČI, VIZUO-MOTORIKA

Prajeme Vám veľa zábavy a úsmevu 🙂

 

 

SÉRIA CVIČENÍ – PREDŠKOLÁCI