Mami a oci!

1.   Nerozmaznávajte ma – viem veľmi dobre, že by som nemal dostať všetko, čo si pýtam, len vás skúšam.

2.  Neopravujte ma pred ostatnými – viac si vezmem vaše pripomienky k srdcu, keď ich poviete iba mne.

3.  Nezosmiešňujte ma a nemyslite si, že moje nepatričné správanie znamená, že som zlý. Vzbudzujete vo mne pocit menejcennosti.

4.  Nerozčuľujte sa keď poviem, že vás nenávidím. Nie ste to vy koho nenávidím, ale vaša moc nadomnou.

5.  Nevenujte príliš  pozornosti môjmu chorľaveniu, niekedy je len prostriedkom ako získať vašu pozornosť, ktorú potrebujem.

6.  Nenapomínajte ma – keď do mňa budete rýpať, budem sa brániť tak, že budem robiť hlúpeho.

7.  Nepodplácajte ma a nedávajte mi unáhlené sľuby. Pamätajte, že sa cítim veľmi podvedený, keď ich nesplníte.

8.  Nebuďte nedôslední – vaša nedôslednosť ma úplne mätie, strácam vo vás dôveru.

9.  Nehovorte, že moje obavy sú hlúpe. Sú veľmi naozajstné a vy môžete urobiť veľa, aby ste ma ukľudnili, keď sa budete snažiť pochopiť ma.

10. Nemyslite si, že ospravedlniť sa mi –  je pod vašu dôstojnosť. Vaše úprimné ospravedlnenie vyvoláva prekvapivú náklonnosť k vám.

11. Neporovnávajte ma s nikým iným. Majte ma radi takého aký som.

12. Nezabudnite, že uspieť môžem len s vašim pochopením a láskou. To vám ale nemusím hovoriť, však?                                                                                                 🙂