Krúžky pre školský rok 2019/2020

 

Angličtina

Angličtina pre druhú a tretiu triedu sa koná dva krát do týždňa počas dňa, v PONDELOK a v STREDU. Cena kurzu je 45€ na polroka (30 vyučovacích hodín). Prihlášky treba odovzdávať na začiatku školského roka. Začiatok kurzu je 30.9.2019. Do tohto dátumu je potrebné kurz uhradiť na číslo účtu SK6611000000002620835235. Do poznámky prosím uveďte meno a priezvisko dieťaťa a škôlku, ktorú navštevuje.

2. TRIEDA – Pondelok + Streda (1.skupina: 15.00 – 15.30 , 2.skupina: 15.30 – 16.00) Lektorka: Natálka

3. TRIEDA – Pondelok + Streda (1.skupina: 14.00 – 14.30 , 2.skupina: 14.30 – 15.00) Lektorka: Natálka

Plavecký krúžok – 3. Trieda

bližšie informácie u tr. učiteliek

Futbalový krúžok – 3. Trieda

bližšie informácie u tr. učiteliek