Vitajte na našej webovej stránke

„Rodina je oboje, ako základnou jednotkou spoločnosti, tak koreňom kultúry. Je to neutíchajúci zdroj podpory, obhajoby, uistenia a emocionálneho dobitia, ktoré dodáva dieťaťu silu, aby sa sebavedome odvážilo do väčšieho sveta a stalo sa všetkým, čím môže byť.“  – Arthur Schnitzler rakúsky spisovateľ

Milí rodičia a priaznivci našej materskej školy Srdiečko,vitajte na našej webovej stránke, kde nájdete aktuality a novinky z aktivít MŠ a ďalšie dôležité informácie.

Srdiečko sa nachádza na Šalviovej ulici v Ružinove a tvoria ho elokované triedy patriace pod MŠ Pivonková. Poskytuje celodennú plnohodnotnú, systematickú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú edukáciu a socializáciu detí vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Vytvára podmienky na uplatnenie aktivizujúcich metód a foriem vo výchovno – vzdelávacom procese, pomáha rodine plniť jej výchovnú funkciu, napomáha zámernému učeniu sa a komplexnému rozvoju osobnosti dieťaťa po vstup do základnej školy.
Znakom procesu výučby v materskej škole je hra iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľkou.

 

 

hlav