OZNÁMENIE o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

OZNÁMENIE o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024  Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 Bratislava, informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,