Milí rodičia,

pripravili sme pre Vaše deti ďalšie aktivity 🙂 

Je dôležité s deťmi systematicky pracovať a pripravovať ich naozaj LEN v rámci Vašich možností…

Pracovné listy ktoré Vám posúvame sú pre Vaše deti prínosom, aby napredovali vo vývoji. 

Počas dňa si vyčleňte aspoň 1/2h čas na vypracovávanie jednotlivých úloh (nie všetko naraz, ale postupne).

Deti nepreťažujte,  v MŠ boli zvyknuté sústrediť sa cca 30-45 min na hlavnú – priamu činnosť v závislosti od veku.

AKTIVITY:

1/ ŽIVOTNÝ CYKLUS MOTÝĽA:  e-book-Životný-cyklus-motýľa

/ v jednom prac.liste je dokresľovanie motýľa v štvorcovej sieti, táto aktivita je LEN pre PREDŠKOLÁKOV)

2/ JARNÉ KVETY:  JARNÉ KVETY- ZM

Deti sa môžu niektoré básničky naučiť naspamäť. Cvičenie pamäti je dôležité pre každú vek.kategóriu. Rytmizácia – „vytlieskavanie“ slov je zameraná skôr pre DRUHÁKOV a TRETIAKOV.

LEN TRETIACI: Vymenovanie ďalších slov na hlásku/písmeno

3/ DOMÁCE ZVIERATÁ:  E-book-Domáce-zvieratká

(PRVÁCI v týchto prac.listoch: Pomenovávanie jednotlivých zvierat

Cvičenia zamerané na grafomotoriku môžete prípadne aj vynechať:  Prac.list: „Krúžok pre ovečku“ – môžete aktivitu zameniť dolepovaním vaty.

Väčšina aktivít je zameraná pre DRUHÁKOV a TRETIAKOV. V rámci možností nech skúšajú zadania aj prváci 🙂 )

4/ POČÍTANIE OD 1 – DO 10:  POČÍTAME_OD_1_DO_10

Matematické cvičenia rozvíjajú logické myslenie. Doplnkové 3 prac.listy:  DOPLNKOVÉ AKTIVITY

 POZDRAVUJEME DETIČKY

🙂 Vaše pani učiteľky 🙂

VZDELÁVACIE AKTIVITY I.,II.,III.Tr.