Vážení  rodičia, milí predškoláci !

        Keďže je naša materská škola Srdiečko stále zatvorená a musíte sa s deťmi učiť doma, rady by sme Vám poskytli niekoľko rád na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti a grafomotoriky.

      Čítať deťom rozprávky, príbehy, bájky či básničky by Ste mali každý deň. Pri práci s knihou treba dieťaťu ukázať, kde je napísaný názov knihy, meno autora, meno ilustrátora a nadpis čítaného príbehu. Pri čítaní treba, aby ste pred dieťaťom ukazovali prstom po riadkoch – treba aby videlo, že sa číta zľava doprava a zvrchu nadol. Treba upozorňovať na veľké tlačené písmená – deti mnohé poznajú a vedia, že veta končí bodkou. Po prečítaní príbehu sa môžete o ňom porozprávať ( o čom bol, aké postavy tu vystupovali, aký bol hlavný hrdina, ako by chceli, aby sa príbeh skončil…) – dieťa tvorí jednoduché súvetia, odpovedá celou vetou. Na základe počutého príbehu môže dieťa vytvoriť ilustráciu.  V týždenných aktivitách, ktoré Vašim deťom posielame je mnoho inšpirácií aj na predčitateľskú gramotnosť.

       Ďalšie aktivity :

  • môžete tlieskaním deliť slová na slabiky
  • určovať prvú a poslednú hlásku v slove, prípadne vyhláskovať celé slovo – nie je to pre deti jednoduché, preto im musíte pomôcť Vašou dôraznou výslovnosťou
  • pre predškolákov je dôležitá ich čistá výslovnosť, lebo slovo, ktoré nesprávne vyslovia aj zle v škole napíšu (jazykové cvičenia, jazykolamy, jednoduché básničky)
  • dieťa v tomto veku poznáva iba veľké tlačené písmená – môže si krúžkovať v detskom časopise tie, ktoré pozná, môže si ich modelovať z plastelíny, môže ich písať prstom do vzduchu, paličkou do piesku aj trojhrannou ceruzkou na papier – papier A4 preložíte na polovicu a potom ešte na polovicu a máte riadky – do zošita s linajkami ešte dieťa nepíše !!!
  • dieťa v tomto veku ešte nemá vyvinuté všetky kostičky na ruke, preto píšte iba veľké tlačené písmena – NIE PÍSANÉ
  • pri kreslení a písaní sedí dieťa za stolom tak, že chodidlá má na zemi vedľa seba, o stôl si netlačí bruško, lakte má položené na stole, hlavu mierne predklonenú – asi 20 cm od stola
  • trojhrannú ceruzku drží palcom a ukazovákom a podopiera ju prostredníkom asi 1,5 cm od hrotu ceruzky
  • okrem kreslenia s deťmi maľujte vodovými farbami a štetcom, temperkami, vystrihujte a nalepujte obrázky – deti vedia urobiť krásne práce
  • navliekajte korálky, skladajte puzzle, zaväzujte šnúrky….

Hlavne sa nezabudnite pri tom hrať a tešiť sa, že Ste spolu. Milé slovo a pochvala urobia viac ako kritika. Želáme veľa úspechov a myslíme na Vás.                                                                               

                                                                                                                               pani učiteľky Marcelka a Jarka

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ/GRAFOMOTORIKA