O Z N A M

 

Na základe usmernenia mestskej časti Bratislava – Ružinov z dňa 9. 3. 2020 budú v súvislosti s šírením koronavírusu všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – Ružinov

od utorka 10. 3. 2020 do pondelka 16. 3. 2020

u z a t v o r e n é.

K ďalším riešeniam pristúpi mestská časť podľa aktuálnej situácie.

!!Oznam – OPRAVA!!