Nie je náhoda, že Deň Zeme oslavujeme na jar, kedy sa príroda prebúdza a všetko kvitne.

O ochrane prírody a potrebe triedeného zberu je nutné hovoriť už v mladom veku a jazykom, ktorému deti rozumejú. Tak získajú správne návyky, pochopia, že neporiadok do prírody nepatrí a odpad je potrebné správne triediť.

Deň Zeme by mal byť 365 dní do roka 🙂

A ako môžete pomôcť životnému prostrediu vy? Recyklujte odpad, šetrite vodou a vychovávajte svoje deti k láske k prírode. Ony sú budúcnosťou tejto planéty. Ony budú mať jej osud vo svojich rukách.  Naučte ich, ako správne triediť odpad, ukážte im, čo to vlastne je tá naša Zem, ako vyzerá, aké zvieratá na nej žijú. Naučte ich, že musia rešpektovať všetko živé – rastliny, živočíchy aj ľudí.

Pripravili sme pre Vaše deti Enviro-program, pracovné listy a aktivity:

1/ ZACHRÁŇME PLANÉTU : „Recyklónia“ – online youtube prezentácia

                                                              „Triedime odpad“ – online hra pre deti

Zachráňme PLANÉTU

2/ TRIEDIM ODPAD: Básnička

Triedim odpad BÁSNIČKA

3/ AKO DÝCHAJÚ LISTY: jednoduchý pokus

Ako listy dýchajú

4/ Výtvarná výchova: Kašírovanie GLÓBUS

Kašírovanie GLOBUS

5/ PRACOVNÉ LISTY: Ekológia – RECYKLÁCIA

PRACOVNÉ LISTY, RECYKLÁCIA

♥♥♥♥ Prajeme Vám aj Vašim deťom krásny slnečný týždeň ♥♥♥♥

DEŇ ZEME – ENVIROPROGRAM I.,II.,III. Tr.