Vážení rodičia,

preposielame Vám dôležité informácie z Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

 

Vážení rodičia,

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s možnosťou šírenia
koronavírusu COVID-19 a hroziacu epidémiu  má naše zariadenie prerušenú
odbornú činnosť od 9. marca 2020 do odvolania.

Ak potrebujte konzultáciu, informáciu ( momentálne prebiehajú zápisy do 1.
ročníka a chceli by Ste sa informovať ohľadom odkladu školskej dochádzky,
predčasného zaškolenia…)

Môžete nás kontaktovať na tel. č.: + 421/2/43 63 25 88 cez pracovné dni v
čase od 9:00 do 13:30.

Ponúkame možnosť komunikovať s nami prostredníctvom Online poradenstva i
Facebook-u: CPPPaP Bratislava II, respektíve: Klub CPPPaP,

a tiež byť v e-mailovom kontakte – ak potrebujete informáciu, poradiť,
konzultovať, môžete kontaktovať našich odborných zamestnancov na adresách
uvedených na stránkach jednotlivých oddelení.

Našu ponuku dôležitých informácií v súvislosti s koronavírusom ako aj
kontakty v krízových situáciách, ktoré môžete v prípade potreby využiť,
nájdete v Aktualitách na www.cpppapba2.sk

Prajem pekný deň.

S pozdravom

Mgr. Diana Marciová
psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Drieňová 36, 821 02  Bratislava 2
Tel.: + 421/2/43 63 25 88
E-mail: marciova@cpppapba2.sk
URL: https://cpppapba2.sk

CPPPaP online poradenstvo