Opäť sú tu Fašiangy 🙂 – najveselšie zvyky roka, a preto srdečne pozývame všetky naše detičky na

KARNEVAL SO ŠAŠOM MAROŠOM, ktorý bude v našej škôlke dňa

29.1.2020 o 9,30hod, /streda/

Tešíme sa na skvelú zábavu!!!

(prosíme rodičov, aby svoje detičky prezliekli do kostýmov hneď ráno – ešte pred vstupom do triedy)

29.1.2020 KARNEVAL