17.12. o 9,30h k nám opäť zavítajú veselé mačičky MICI a MŇAU s interaktívnym divadielkom v téme Vianoc.

Už sa tešíme na ich predstavenie, ktoré pre detičky zahrajú bez nároku na honorár, za čo im 

!ĎAKUJEME!

🙂

/program je zaradený do plánu akcií dodatočne, preto v ňom nefiguruje/

17.12. MICI a MŇAU: VIANOCE/utorok/